OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SEDEV
SİGORTA EKSPERLERİ DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ
OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Vakfımızın 2021-2022 Yılları Mütevelliler Heyeti Olağan Toplantısı, 20.03.2023 Pazartesi günü saat 09.00-11.00 arası “Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Akman İş Merkezi No:183 K.2 ŞİŞLİ / İSTANBUL” adresinde bulunan Vakıf Merkezimizde yapılacaktır.

Toplantıda nisabın sağlanamaması halinde, İkinci Toplantı 25.03.2023 Cumartesi günü saat 11.00 – 14.00 arası “Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Akman İş Merkezi No:183 K.2 ŞİŞLİ / İSTANBUL” adresinde nisapsız olarak aşağıdaki gündem doğrultusunda toplanacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılımları rica olunur.                                                                                           

         SEDEV
Yönetim Kurulu Adına
           Başkan
       Tamer TOPAL

 

GÜNDEM :

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan Heyeti oluşturulması ve imza yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
4. 2021 ve 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması
5. 2021 ve 2022 Yılı Denetim raporunun okunması
6. Raporlar hakkında görüşler
7. Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi
9. Dilek ve Temenniler
10. Kapanış