Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı

23.03.2019 tarihinde Vakfımızın Olağan Genel Kurulu Sigorta Eksperleri Merkezi – Şişli adresindeki meslektaşlarımızın geniş katılımı ile birlik ve bütünlük içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve Divan seçiminin ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçilerin Raporları okunmuştur. Raporlar üzerinde yapılan görüşmeler sonrası Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası gerçekleşmiştir.

Rahatsızlığından dolayı Genel Kurula katılamayan Başkanımız Sn. Fikret GÜLBAHAR telefon ile bağlanıp başarılar dilemiştir.

Genel Kurulda SEDEV Başkan Vekilimiz Sn. Adem İREN 2017-2018 faaliyetleri hakkında genel kurula sunum yapmıştır.

Devamında ise SEİK Başkanımız Sn. Ahmet Nedim ERDEM, ve Vakıf üyelerimizin yaptıkları konuşmalar sonrası seçimlere geçilmiştir.

Yapılan seçim sonucunda yeni dönemde SEDEV Başkanlığına Sn. Tamer TOPAL seçilmiştir. Sn. Tamer TOPAL; hem meslektaşlarımız hem de sigorta sektörünün tüm aktörleriyle birlikte ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini, vakfın kuruluş amacına yönelik çalışmalar yaparak hizmet sunmayı hedeflediklerini beyan etmişlerdir.

Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı seçimlerinin, sigorta eksperlerine ve sigortacılık sektörüne hayırlı olması diler, hizmet sırasını devreden önceki yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunar, yeni seçilen meslektaşlarımıza yeni görev döneminde başarılar dileriz.

Genel Kurula katılarak Sigorta Eksperlik Mesleğine sahip çıkma iradesi gösteren bütün meslektaşlarımıza da şükranlarımızı sunarız.

 

Seçim sonucu;

                                               YÖNETİM KURULU
                                                        Başkan

                                                    Tamer TOPAL
                Asil                                                                        Yedek        

    Ziya Samim BOYSAN                                                       İlhan ÖZALP
    Cemalettin BALLICA                                                      Ali SEMİRGİN
          Kasım KAYA
   Burak Soydan AKÇAY
        Aşkın YANIK
  Mehmet Hilmi DİNÇMAN

 

                                               DENETLEME KURULU

                Asil                                                                        Yedek

         Adem İREN                                                                Ali AKGÜN
        Yaşar UYSAL                                                            Aynur SÜNGÜ
 

İlgili Fotoğraflar