Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi

İstanbul.12.02.2024
Sayı    : 2024/05

Sayın Meslektaşımız,

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılan, “Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitim” duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, mağdur olunmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

“Eksper Yenileme Eğitimleri” kapsamında bugüne kadar aldığınız eğitimleri http://segem.org.tr/EksperSorgula.asp linkinden T.C. Kimlik numaranızla sorgulayabilirler.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı
                  Yönetim Kurulu

 

 

2024 Yılı Eksper Yenileme Eğitimleri

 

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası “Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır. Eğitimi süresi içerisinde almamış olan eksperlerin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur.” hükmünü amirdir.

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi’ne eksper olmayan kişiler başvuramayacaktır. 1.1.2019 tarihinden önce ruhsat almış ve/veya yenileme eğitimini tamamlamış eksperlerin eğitimleri tamamlaması, Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereği, zorunluluk arz etmektedir. Ancak diğer eksperlerin (1.1.2019 tarihinden sonra ruhsat almış olanlar ile daha önce bu eğitimleri tamamlayarak beş yıllık yenileme süresini bekleyenlerin) eğitime katılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Eksperler sadece ruhsat sahibi oldukları eksperlik dallarına ilişkin eğitimler ile temel eğitime başvuru yapabilecektir.

Eksperler, 2013 ve 2023 yıllarında düzenlenen “Eksper Yenileme Eğitimleri” kapsamında bugüne kadar aldıkları eğitimleri http://segem.org.tr/EksperSorgula.asp linkinden sorgulayabilirler. Bu sorgu sonucuna göre eksperler, ruhsat sahibi oldukları branşlar itibariyle almaları gereken eğitimleri belirleyeceklerdir. Temel eğitim modülünün tamamlanması tüm eksperler için zorunludur. Ruhsat sahibi oldukları branşlara ilişkin eğitimleri almasına rağmen temel eğitimi tamamlamayan eksperler eğitimi tamamlamamış sayılacaktır.

 Bu amaçla, “Temel Sigortacılık”, “Mühendislik”, “Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık”, “Kara Araçları”, “Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, “Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları”, “Kredi ve Finans, Emniyeti Suistimal, Hukuksal Koruma ve Destek” eğitimleri için belirlenen başvuru ve eğitimi izleme süreleri;

Eğitim Başvuru Süresi: 9 Şubat – 15 Kasım 2024
Eğitimi İzleme Süresi:  12 Şubat – 29 Kasım 2024


Eksperler, 2013 ve 2023 yıllarında düzenlenen “Eksper Yenileme Eğitimleri” kapsamında bugüne kadar aldığınız eğitimleri sorgulamak için tıklayınız. http://segem.org.tr/EksperSorgula.asp

 

>> Başvuru Kılavuzu için lütfen tıklayınız...

>> Başvuru formu için lütfen tıklayınız…

Kamuoyuna duyurulur.

SEGEM